Spectrum aktywnie wspiera swoich klientów w procesach podejmowania decyzji związanych z realizacją biznesowych celów operacyjnych i strategicznych, jak również uczestniczy w procesie pozyskiwania źródeł finansowania ich działalności.

W zakresie szeroko rozumianych analiz ekonomicznych i działalności doradczej firma oferuje pomoc w następujących obszarach: